P r i j a v a:

Username/e-mail:

Šifra :

Home :. verzija za stampu

Dobrodošli,

OVAJ SERVIS ĆE VAM POMOĆI DA NAPLATITE SVOJA POTRAŽIVANJA !

Možete sami izvršiti upisivanja dužnika i iznosa koji potražujete
Po dobijanju tačnih podataka mi pokrećemo niz aktivnosti.

Takođe, ako ne poznajete poslovanje neke firme sa kojom tek treba da poslujete, onda ovde proverite da li već sada imaju neke ne izmirene obaveze  !!!

Pretragu možete vršiti pomoću nekoliko parametara istovremeno.
Preporučujemo da unosite ime firme i  ime vlasnika jer se često dešava da je jedno lice otvorilo nekoliko pravnih subjekata tako da će te tako dobiti preciznije informacije.

Cilj upisivanja dužnika nije da se niko stavljaju na javnu osudu već da poverioci dođu do svog novca i da se preventivno utiče na poštovanje rokova.

Upišite svoje dužnike, pomognite sebi i drugima !

Registracija i pretraga su besplatni , provizija samo za uspešnost !

office@potrazivanja.com

 

.... potrazivanja.com....